Sign In

2019 Sine Qua Non

2-bottle Horizontal, Wood Case, 1.5ltr

2019 Sine Qua Non

2-bottle Horizontal, Wood Case, 1.5ltr

2006 Sine Qua Non (In the Crosshairs & In the Dark)

6-bottle Horizontal, Wood Case

2005 Sine Qua Non Atlantis Fe2O3 Syrah

RP  100   
VN  94   
WS  92   
2 available
Bid *

2008 Sine Qua Non B-20 Syrah

JD  97   
WA  95   
VN  94   
JS  94   
WS  93   

2011 Sine Qua Non Dark Blossom Syrah

WA  99   
VN  96   
7 available
Bid *

2011 Sine Qua Non Dark Blossom Syrah

WA  99   
VN  96   
3 available
Bid *

2011 Sine Qua Non Dark Blossom Syrah

WA  99   
VN  96   
2 available
Bid

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
9 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
5 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
4 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
4 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
4 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
4 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
3 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
3 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
3 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
3 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
3 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
3 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
3 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
3 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
2 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
2 available
Bid *

2019 Sine Qua Non Distenta I Syrah

WA  98+    
VN  98   
JD  98+    
2 available
Bid *