Sign In

2000 Royal Tokaji 5 Puttonyos Tokaji Aszu

500ml

WS  93   
WS  #47 of 2006   

1993 Chateau Pajzos Tokaji Esszencia

500ml

Light capsule condition issue

WS  99   

1993 Chateau Pajzos Tokaji Esszencia

1-bottle Lot, Wood Case, 500ml

Light capsule condition issue

WS  99